17535 Lagrange Rd

 • Tinley Park, Illinois

17535-2 Lagrange Rd

 • Tinley Park, Illinois

Patriot Estate in Centralia, IL

 • Centralia, Illinois

17545 La Grange Rd

 • Tinley Park, Illinois

1201 S Prairie Ave Apt 5301

 • Chicago, Illinois

9601 W 179th St

 • Orland Park, Illinois

14824 Greenview Rd

 • Orland Park, Illinois

8S318 Oxford Ln - SOLD

 • Naperville, Illinois

1005 Heatherton Dr - SOLD

 • Naperville, Illinois

15736 Glenlake Dr - SOLD

 • Orland Park, Illinois

Undisclosed Address-SOLD

 • Mokena, Illinois

9425 Maria Ln-SOLD

 • Orland Park, Illinois