2177 Parker Dr.

 • Mississauga, Ontario

9256 First Line

 • Milton, Ontario

76 Ridge Road West

 • Grimsby, Ontario

343 Watson Avenue

 • Oakville, Ontario

190 Kennedy St W

 • Aurora, Ontario

472 Chamberlain Lane

 • Oakville, Ontario

Prestigious Armour Heights

 • Toronto, Ontario

509 The Kingsway

 • Toronto, Ontario
 • Paul Ambler & Steve Broadhurst Real Estate Team
 • $4,840,000 CDN
 • more details

1386 Glenwood Dr

 • Mississauga, Ontario
 • Peter Papousek, Sales Representative & Kathryn Stewart, Sales Representative
 • $4,799,850 CDN
 • more details

Annex Victorian Heritage

 • Toronto, Ontario

54 Spruce St

 • Toronto, Ontario

70 Maplewood rd

 • Mississauga, Ontario
 • Peter Papousek, Sales Representative & Kathryn Stewart, Sales Representative
 • $4,788,850 CDN
 • more details

445 Glengrove Ave. W.

 • Toronto, Ontario

216 Glencairn Avenue

 • Toronto, Ontario

710 Meadow Wood Rd.

 • Mississauga, Ontario